PMGSY चे 747 कोटी रुपये पडून

Prevent women die due to lack of road

PMGSY चे 747 कोटी रुपये पडून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेच्या (PMGSY) अंमलबजावणीसाठी राज्यांना निधीचे वाटप करणे हे राज्याकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या आधारे केले जाते. आणि त्याबरोबरच इतर गोष्टींचाही समावेश यामध्ये होतो १) हाती असलेली कामे, …

Read more

15 लाख कोटी रुपये बुडीत खात्यात वर्ग

15 लाख कोटी रुपये बुडीत खात्यात वर्ग

सन 2012 ते 2023 दरम्यान उद्योगपतींना दिलेले पंधरा लाख कोटी बुडीत खात्यात वर्ग करण्यात आले   भारताच्या रिझर्व बँकेने द इंडियन एक्सप्रेस या संस्थेने केलेल्या आरटीआय अर्जाला उत्तर देताना म्हटल आहे की मागील तीन वर्षांमध्ये …

Read more

%d bloggers like this: